Preskoči predmeti na voljo

Predmeti na voljo

To je predmet, ki ga bomo uporabili za testiranje

vse sorte za učitelje

Spletna učilnica za matematiko, 6. razred

Spletna učilnica predmeta matematika za 8. razred.

Spletna učilnica predmeta matematika za 7. razred

Spletna učilnica za razvijanje logičnega mišljenja.

Spletna učilnica matematike za 9. razred.

To je spletna učilnica Lucije Medimurec, Učiteljice matematika na OŠ Stična, PŠ Višnja Gora
Spletna učilnica naravoslovja.

Spletna učilnica izbirnih predmetov iz računalništva

Spletna učilnica za slovenščino, namenjena učencem PŠ Zagradec

Spletna učilnica geografije namenjena učencem PŠ Zagradec

Spletna učilnica neobveznega izbirnega predmeta francoščina; izvajalec K. Rešetič

Spletna učilnica, ki jo ureja učiteljica angleščine Katja Sredič Rus.

Spletna učilnica, ki jo ureja učiteljica angleščine Barbara Tomše

Spletna učilnica za predmet Geografija 6., 7., 8. in 9. razred (upravlja učiteljica Tina Finc)

Spletna učilnica predmeta zgodovina, ki jo ureja Uršula Zakrajšek

Spletna učilnica Alenke Kovač, učiteljice angleščine

Urejanje predmeta za potrebe usposabljanja

Gradivo za pripravo na NPZ