Skip available courses

Available courses

To je predmet, ki ga bomo uporabili za testiranje

vse sorte za učitelje

Spletna učilnica predmeta matematika za 8. razred, ki jo ureja učiteljica Dragica Šteh

Spletna učilnica predmeta matematika za 7. razred, ki jo ureja učiteljica Dragica Šteh

Spletna učilnica za razvijanje logičnega mišljenja.

Spletna učilnica matematike za 9. razred, ki jo ureja  učiteljica Dragica Šteh

To je spletna učilnica Lucije Medimurec, Učiteljice matematika na OŠ Stična, PŠ Višnja Gora
Spletna učilnica naravoslovja.

Spletna učilnica izbirnih predmetov iz računalništva

Spletna učilnica, ki jo ureja učiteljica angleščine Katja Sredič Rus.

Spletna učilnica, ki jo ureja učiteljica angleščine Barbara Tomše

Spletna učilnica za predmet Geografija, ki jo upravlja učiteljica Mojca Hrvatin

Spletna učilnica predmeta zgodovina, ki jo ureja Uršula Zakrajšek

Spletna učilnica Alenke Kovač, učiteljice angleščine

Urejanje predmeta za potrebe usposabljanja

Gradivo za pripravo na NPZ 

Urejanje predmeta za potrebe usposabljanja.
Urejanje predmeta za potrebe usposabljanja.